ໂຮງ ຮຽນ ສາ ກົນ ຝຣັ່ງ

ຍິນດີຕອນຮັບສູ່ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດ ຟຼອງໂກໂຟນ ຫຼວງພະບາງ

 

ການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຊີວິດທີ່ມີຄວາມຫມາຍ

ກ່ຽວກັບ (about)

ການຮັບຮອງ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍ AEFE ຂອງໂຮງຮຽນຝຣັ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ມີ 566 ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວໂລກ. ມັນເປັນໜຶ່ງໃນເຄືອຂ່າຍການສຶກສາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດໍາເນີນການຢູ່ໃນ 138 ປະເທດ.

AEFE Logo

ຫຼາຍພາສາ

ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າພາສາທຳອິດຂອງລູກທ່ານແມ່ນພາສາຫຍັງ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າເວົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ພາສາດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ພວກເຮົາຈະຈັດໃຫ້ມີການສອນເຂັ້ມພິເສດເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ, ຫຼື ພາສາລາວ.
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ເດັກນ້ອຍຮຽນວິຊາຕ່າງໆໃນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ, ແລະ ພາສາລາວ.

EFLP

ການນໍາສະເຫນີ

 

ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ຟຼອງໂກໂຟນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເປັນການລິເລີ່ມຂອງເອກະຊົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ຫຼັກສູດນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ!

ຂໍ້ຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຂອງຜູ້ອໍານວຍການ

“ດ້ວຍ​ຄວາມ​​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ​ແລະ ​ຄອບ​ຄົວຂອງທ່ານ​ເຂົ້າ​ມາ​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຟຼອງງ​ໂກ​ໂຟນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ.

ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ອໍານວຍການຂອງ EFLP, ດ້ວຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຫຼາຍພາສາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າດ້ວຍການສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາ, ຄູສອນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມິດຕະພາບຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບລູກຫຼານຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບທ່ານ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄອບຄົວຂອງທ່ານສູ່ໂຮງຮຽນ ຟຼອງໂກໂຟນ (EFLP). “

– Marie Roger

ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ

ພວກເຮົາຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍຖືເອົານັກຮຽນເປັນຫຼັກ. ພາ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​: ພັດທະນາມະນຸດສຳພັນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ ເພື່ອ​ກຽມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ເກັ່ງ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່.

ມາດຕະຖານການສຶກສາ

ແຕ່ລະພາສາແມ່ນສອນໂດຍຄູສອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາສຳລັບ.

ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນດຳເນີນການໂດຍສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດຟຣັ່ງ. ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງໂຮງຮຽນ. ໃນແຕ່ລະເທີມຮຽນພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງແມ່ນຈະໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ.ກິດຈະກຳພິເສດ

– ການເບິ່ງແຍ່ງພິເສດໃນຕອນບ່າຍຈົນຮອດ 4:30 ໂມງແລງ
– ສະໂມສອນລະຄອນຕອນແລງວັນພຸດ

ເຕັກໂນໂລຊີໃນຫ້ອງຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນປະຖົມທັງໝົດມີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງສາຍວິດີໂອ.

ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ນັກຮຽນໃຊ້ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຫຼັກສູດທາງໄກ (CNED).

ການສອນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອລແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.

 

ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

ການກະກຽມອາຫານແມ່ນເຮັດໂດຍກຸ່ມນັກຮຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາການສຶກສາໃນຕອນເຊົ້າ. ໂຄງການ “ແຕ່ງກິນຢູ່ໂຮງຮຽນ” ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ.

ນັກຮຽນ

ສັນຊາດ

ຄູສອນ

ປີໃນການດໍາເນີນງານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ EFLP

🏫 Ban Koy, Luang Prabang, LAO PDR 06000

📞 +856 0 20 28 169 076

💻 info@ef-lp.org

Ecole Francophone
de Luang Prabang

Ban Khoy
Luang Prabang
Lao PDR, 060000

© Copyright 2023 | EFLP - Ecole Francophone de Luang Prabang | Privacy Policy | Jobs