ມື້່້ອາຫານ

ເຮັດອາຫານດ້ວຍຕົນ

ການບໍລິການອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮົາແມ່ນມີທຸກໆວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກ.

ບໍລິການນີ້ແມ່ນທາງເລືອກ ແລະ ຕ້ອງມີຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ.

ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນມີສອງທາງເລືອກຄື:

  • ຜູ້ປົກຄອງມາຮັບນັກຮຽນໃນເວລາອາຫານທ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ອາຫານທ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
  • ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການອານຫານທ່ຽງຫຼັງຈາກເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າ ມີເວລາຫວ່າງຫຼັງຈາກກິນອາຫານແລ້ວສາມາດຫຼີ້ນຢູ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນໄດ້, ນັ່ງຫຼີ້ນຢູ່ສວນ ຫຼື ເຂົ້າຫໍສະໝຸດຂອງໂຮງຮຽນ.

ທັງສອງທາງເລືອກນີ້ສາມາດລວມເຂົ້າໃນລະຫວ່າງອາທິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງກ່ອນ.

ອາຫານແຕ່ລະມື້ຈະລວມມີທັງ ອາຫານທຳມະດາ, ອາຫານຫຼັກ ແລະ ອາຫານທີ່ແຊບ.

ທຸກໆວັນສຸກ

ການກະກຽມອາຫານແມ່ນເຮັດໂດຍກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກິດຈະກຳການສຶກສາໃນຕອນເຊົ້າ. ກິດຈະກຳການປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາ.

[

Contact
Sitemap
Legal Notice
Offres d'emploi

CONTACT 

Ban Khoy
Luang Prabang - B.P 114
06000 - Lao PDR.

+856(0) 2028169076

info@ef-lp.org

© Copyright 2018 | EFLP - Ecole Francophone de Luang prabang | All Rights Reserved