EFLP

ວິຊາການ
ຂໍ້ມຸນຕິດຕໍ່

ການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຊີວິດທີ່ມີຄວາມຫມາຍ

 

ການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະຖານທີ່ການຮຽນຮູ້ສັງຄົມທີ່ມີເອກະລັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ກິດຈະກຳການສຶກສາທີ່ສ້າງສັນເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ, ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ, ກິດຈະກຳການເຮັດສວນຜັກ ແລະ ກິດຈະກຳນອກໂຮງຮຽນປະຈຳອາທິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ສັງຄົມຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ຫ້າວຫັນໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທັງໝົດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຖານະການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ພາສາທໍາອິດ ແລະ ພາສາທີສອງ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຮຽນພາສາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນ.

ຫຼາຍພາສາ

ຫຼັກສູດພາສາໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການປະສົມປະສານ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນມີສິດທິໄດ້ຮຽນຫຼາຍພາສາ ແລະ ສິດທິໃນການຮຽນຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຂົານັບມື້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນເລື່ອຍໆ ໃນແຕ່ລະວິຊາໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລະ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ ແຕ່ລະວິຊາຮຽນ ລວມທັງກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ ແມ່ນສອນເປັນພາສາຝຣັ່ງ, ລາວ ແລະ ອັງກິດ.

ພາສາລາວ

ທາງໂຮງຮຽນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນໃນປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາພາສາລາວເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ.

ຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງ

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຫລັກ​ສູດ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ ​ແລະ​ ທູກຄົນມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ: ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ແຕ່ລະ​ມື້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ, ການ​ລິ​ເລີ່ມ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​,​ ການ​ສື່​ສານ, ສຸ​ຂະ​ພາບ​ ແລະ ​​ສຶກ​ສາ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ. ອຸປະກອນການຮຽນຂອງພວກເຮົາບວກກັບການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕາມໄວອາຍຸຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ.

ການສອນເພີ່ມສຳລັບບຸກຄົນ

ໂຮງຮຽນເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບພາສາຝຣັ່ງ ມີການສະເໜີແຜນການສອນເພີ່ມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບພາສາທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ສອນໃຫ້​ເດັກ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໂດຍ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈາກພື້ນ​ຖານ​ພາ​ສາ ​ແລະ ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ລວມທັງການຮຽນພາສາລາວ. ພວກເຮົາຈະສ້າງຫຼັກສູດພິເສດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີກັບຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ. ຈາກລະດັບ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນຈົນ​ສາມາດຮຽນລະດັບດຽວກັນກັບໝູ່ໃນຫ້ອງໄດ້, ແຜນການສອນ​ພາ​ສາ​​ທັງ​ໝົດເຫຼົ່າ​ນີ້ແມ່ນລວມທັງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທາງດ້ານຄວາມຫຼາກ​ຫຼາຍຂອງ​ພາ​ສາ​ ແລະ ວັດທະນາທຳ ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອີກດ້ວຍ​.

ຄູສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຄູສອນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການສອນນັກຮຽນໃນລະດັບຕ່າງໆ ແລະ ມີປະສົບການ ໃນການ ສອນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ພວກເຂົາມີການພັດທະນາການສອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ່ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ແລະ ສອນພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເປັນພາສາທຳອິດ ແລະ ພາສາທີສອງ.

ຫຼາຍວັດທະນາທຳ

ການຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນາທຳລະຫວ່າງນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເອກະລັກທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄູອາຈານທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາແຕ່ລະພາສາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຖ່າຍທອດວັດທະນະທໍາການສຶກສາທີ່ເຫມາະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລວມທັງກິດຈະກຳພິເສດປະຈໍາອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ.

ການເຄົາລົບທໍາມະຊາດ

ອາຍຸໄວເດັກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນອັນສໍາຄັນສໍາລັບການວາງພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ມັນ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຮູບ​ແບບ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​, ຄຸນ​ຄ່າ​, ແລະ ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. EFLP ສະໜອງໂອກາດອັນພຽງພໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນການພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ເບິ່ງແຍງສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

Ecole Francophone
de Luang Prabang

Ban Khoy
Luang Prabang
Lao PDR, 060000

© Copyright 2023 | EFLP - Ecole Francophone de Luang Prabang | Politique de confidentialité | Recrutement